วิธีการติดตั้งธีม Sublime Text (วิธีที่ง่าย)

วิธีการติดตั้งธีม Sublime Text (วิธีที่ง่าย) ดาวน์โหลด Color schemes ได้ที่ https://github.com/SublimeText/LegacyColorSchemes…