การติดตั้ง Node.js, npm

ก่อนเขียน Ionic เราต้องติดตั้ง ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือกันก่อน ประกอบด้วย Node.js, npm การติดตั้ง…