วิธีการตั้งค่า JAVA_HOME บน WINDOWS

เข้าไปที่ System จากนั้นคลิก “Advanced system settings”(หน้าต่าง System) ใน…