การติดตั้ง Git

Windows ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้จาก https://git-scm.com/downloads Mac OS X Yosemite or later ติดตั่งผ่าน…