สร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line ด้วย Line Notify Api

ส่งข้อความ ส่งสติกเกอร์ แนบรูปภาพ sticker ประกอบด้วย stickerPackageId และ stickerId ดูได้จากhttps://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdffd…