[PHP] คำสั่ง NUMBER_FORMAT ใส่จุดทศนิยม และ คอมม่าให้กับตัวเลข


 
การแสดงผลตัวเลขในรูปแบบของจำนวนเงิน จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคอมม่าและจุดทศนิยม เพื่อความถูกต้องและทำให้ผู้ใช้งานดูง่ายๆ บางคนหรือหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า ฟังก์ชั่นฟอร์แมตรูปแบบตัวเลขของ php นี้มีอยู่หรือไม่ ทำให้เป็นปัญหาเวลาต้องการใช้งาน ซึ่งบางคนอาจจะสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาใช้เองอันนี้ก็ไม่ว่ากัน

แต่อันที่จริง php เขามีฟังก์ชั่นสำเร็จรูปไว้ให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้เรียกใช้งานกันง่าย ๆ อยู่แล้ว
ฟังก์ชั่นที่ว่าก็คือ function number_format นั่นเองครับ

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ตามนี้เลย
number_format ( ตัวเลข[, หลักทศนิยม[, เครื่องหมายทศนิยม, เครื่องหมายหลักพัน]] );
"; //123,456
// หากไม่ต้องการจุดทศนิยม หรือต้องการตัดจุดทศนิยมออก ก็ไม่ต้องใส่เงื่อนไขใด ๆ ฟังก์ชั่นจะทำการเพิ่ม หรือ ใส่เครื่องหมายคอมม่าให้เอง

echo number_format( $number , 2 )."
"; //123,456.02
// อันนี้กรณีต้องการจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

echo number_format($number,3, '.', ',')."
";//123,456.020
// อันนี้กรณีต้องการจุดทศนิยม 3 ตัวแหน่ง และมีการกำหนดเงื่อนไขด้วย ที่จริงใช้คำสั่งตามตัวอย่างข้างบนก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนจากเลข 2 เป็น 3 

echo number_format($number,3, '.', '')."
";//123456.020
// อันนี้กรณีต้องการจุดทศนิยม 3 ตัวแหน่ง แต่ไม่ต้องการเครื่องหมายคอมม่า

echo number_format($number,3, '+', '-')."
";//123-456+020
// อันนี้ทดลองเล่น ๆ นะครับ แทนตำแหน่งจุดทศนิยมด้วยเครื่องหมาย + และแทนตำแหน่งเครื่องหมายคอมม่า ด้วยเครื่องหมาย -

 ?>

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP