กำหนดรูปแบบการแสดงผลด้วย CSS/SASS

สำหรับท่านที่ต้องการกำหนดรูปแบบการแสดงผลที่แตกต่างกันออกไปด้วย CSS/SASS

@media screen and (max-width: 1920px) {}

@media screen and (max-width: 1600px) {}

@media screen and (max-width: 1440px) {}

@media screen and (max-width: 1366px) {}

@media screen and (max-width: 1280px) {}

@media screen and (max-width: 960px) {}

@media screen and (max-width: 768px) {}

@media screen and (max-width: 640px) {}

@media screen and (max-width: 480px) {}

@media screen and (max-width: 240px) {}

สร้างเทมเพลตสำหรับ Visual Studio Code (Visual Studio Code Snippets)

How to make snippets for vs code

 • Preference > User Snippets > open css.js or scss.js

Depending on your plaform, your user snippets file is located here:

 • Windows %APPDATA%\Code\User\snippets\(language).json
 • Mac $HOME/Library/Application Support/Code/User/snippets/(language).json
 • Linux $HOME/.config/Code/User/snippets/(language).json
{
  "CSS Media query packs": {
    "prefix": "media-query",
    "body": [
     "@media screen and (max-width: 1920px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 1600px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 1440px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 1366px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 1280px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 960px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 768px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 640px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 480px) {}",
     "",
     "@media screen and (max-width: 240px) {}",
     ""
    ],
    "description": "CSS Media query packs"
  }
}
 

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP