การติดตั้ง VS Code และ Extensions

การพัฒนาแอพ iOS และ Android แบบ Cross Platform นั้นในที่นี้จะใช้โปรแกรม Visual Studio Code สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://code.visualstudio.com/download และดำเนินการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย

วิธีค้นหา และติดตั้ง Extension ของ Visual Studio Code

หลังจากเปิดโปรแกรม Visual Studio Code แล้ว เราสามารถเลือกส่วน Extension ได้จากแถบเครื่องมือด้านซ้าย
  • เลือก Extension จากเมนูด้านซ้าย
  • ใช้กล่องค้นหา เพื่อค้นหา Extension ที่ต้องการ
  • สามารถดูรายชื่อ, อัพเดต, หรือถอนการติดตั้ง Extension ได้

Extension สำหรับใช้ในการเรียนพัฒนาแอพ iOS และ Android


 

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP