การติดตั้ง Git

  • Windows ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้จาก https://git-scm.com/downloads
  • Mac OS X Yosemite or later ติดตั่งผ่าน Terminal ให้พิมพ์  $ git version
  • Linux ติดตั่งผ่าน Terminal ให้พิมพ์ $ sudo apt-get install git

Configurations

ก่อนจะเริ่มใช้งาน Git ได้นั้น จำเป็นต้องตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นก่อน ในบทความนี้จะใช้โปรแกรม Git Bash ที่ติดตั้งมาพร้อม Git for Windows
ตั้งชื่อผู้ใช้งาน "user.name"
$ git config --global user.name "Taveevut Nakomah"
ตั้งอีเมลของผู้ใช้งาน "user.email"
$ git config --global user.email "[email protected]"
ตรวจสอบว่าที่ตั้งค่าถูกต้องหรือไม่
$ git config --global --list

ผลลัพท์
user.name=Taveevut Nakomah 
[email protected]

หรือ
$ cat ~/.gitconfig

ผลลัพท์
[user] 
user.name=Taveevut Nakomah 
[email protected]

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP