ขั้นตอนการตั้งค่า virtual host ใน MAMP/XAMPP


 

กำหนดค่าในส่วน  Host 

 1. เปิดไฟล์ hosts ที่มีอยุ่ใน Macintosh HD/private/etc/hosts หรือเปิด Terminal จากนั้นพิมพ์คำสั่ง sudo nano -w /etc/hosts จากกด Enter แล้วกรอก Password
 2. ค้นหา 127.0.0.1 localhost จากนั้น  Enter ลงมาหนึ่งครั้ง แล้วพิมพ์ว่า 127.0.0.1 mysite
 3. 127.0.0.1 หากคุณต้องการที่จะสร้างมากกว่าหนึ่ง virtual host ให้เพิ่มในแต่ละบรรทัดใหม่เริ่มต้นด้วยที่อยู่ IP ลูปแบ็คที่อ้างถึงคอมพิวเตอร์ในระบบของคุณ
 4. บันทึกไฟล์เมื่อคุณเพิ่มชื่อโฮสต์เสมือนของคุณเสร็จแล้ว

กำหนดค่าในส่วนของเว็บเซอร์เวอร์ Apache

 1. เปิดไฟล์ httpd.confApplications/MAMP/conf/apache/httpd.confแล้วเลื่อนไปที่ด้านล่างของไฟล์และค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ (ประมาณ 524–525)
  # Virtual Hosts
  # Include /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf
 2. ลบเครื่องหมาย hash (pound) ออกจากจุดเริ่มต้นของบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย Include
  # Virtual Hosts
  Include /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf
 3. บันทึกไฟล์แล้วเปิด Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf  จะเห็นตัวอย่างการตั้งค่า  2 ตัวอย่าง 
  
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot "/Applications/MAMP/Library/docs/dummy-host.example.com"
    ServerName dummy-host.example.com
    ServerAlias www.dummy-host.example.com
    ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error_log"
    CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access_log" common
  
  
  
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot "/Applications/MAMP/Library/docs/dummy-host2.example.com"
    ServerName dummy-host2.example.com
    ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error_log"
    CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access_log" common
  
 4. นำโค้ดด้านล่างวางถัดลงมาเลย
  
    DocumentRoot /Applications/MAMP/htdocs
    ServerName localhost
  
        
  
    DocumentRoot "/Users/username/Sites/mysite"
    ServerName mysite
  
 5. บันทึกไฟล์ทั้งหมดที่คุณแก้ไขแล้วรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใน MAMP ตอนนี้คุณควรจะสามารถเข้าถึงโฮสต์เสมือนกับ URL http://mysite/

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP